Pozvánky na akce

Přednáška: Solar ALMA Observing Campaign 2014


Téměř každých čtrnáct dní se ve slunečním oddělení hvězdárny v Ondřejově konají odborné přednášky, zaměřené na různá témata z oblasti sluneční fyziky. Přednášky jsou v anglickém jazyce. Tentokrát přednáší dne 17. 2. ve 13:00 hodin Miroslav Bárta, Ph.D z Astronomického ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově, kde se zabývá numerickými simulacemi procesů ve slunečních erupcích a jejich následnou diagnostikou s využitím radiových pozorování Slunce.

Cesta za úplným zatměním Slunce do Číny


Hvězdárna a planetárium Plzeň pořádá pravidelně přednášky na různá aktuální témata. Tento měsíc dne 26. 2. 2015 přišla na řadu expedice za zatměním Slunce. Jak vzniká úplné zatmění Slunce, jaký má vliv na přírodu a co při něm lze sledovat? Během expedice za zatměním bylo možné v Číně navštívit také řadu zajímavých lokalit. Přednáška začne v 18:00 v budově Městské knihovny Nýřany.

Přednáška: Erupce - sluneční i hvězdné aneb najdi deset rozdílů


Hvězdárna a planetárium V Hradci Králové pořádá pravidelně astronomické přednášky na nejrůznější aktuální témata. Tento měsíc dne 14. 2. 2015 přišlo na řadu sluneční a hvězdná aktivita. Jsme v době, kdy můžeme pozorovat erupce nejen u naší nejbližší hvězdy, ale již i na těch vzdálenějších... Přednáškou nás provede hostující přednášející Mgr. Michal Švanda, Ph. D. z Astronomického ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově. Přednáška začne v 17:00 v kinosále Hvězdárny a planetária Hradec Králové.

Přednáška: IRIS observations of solar flares and prominence: First results


Téměř každých čtrnáct dní se ve slunečním oddělení hvězdárny v Ondřejově konají odborné přednášky, zaměřené na různá témata z oblasti sluneční fyziky. Přednášky jsou v anglickém jazyce. Tentokrát přednáší dne 10. 2. ve 13:00 hodin Prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. z Astronomického ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově.

Přednáška: Kdy vypne Slunce elektřinu?


Slunce prostřednictvím své aktivity ovlivňuje kosmické počasí, a jeho vrtkavé změny mají vliv na pozemské technologie, mezi nimi i rozvodné sítě. Prozatím jsme zůstali ušetřeni globálního výpadku. Může však vůbec něco takového Slunce způsobit? I to je předmětem aktuálních výzkumů. Kdy tedy Slunce vypne elektřinu? Na otázku se pokusí odpovědět Mgr. Michal Švanda, Ph. D. v prostorách Hvězdárny a planitária Brno. Přednáška se koná 19. 2. 20115 v 18:00 hodin.

Přednáška: Area Expansion of Magnetic Flux-Tubes in Active Regions


Téměř každých čtrnáct dní se ve slunečním oddělení hvězdárny v Ondřejově konají odborné přednášky, zaměřené na různá témata z oblasti sluneční fyziky. Přednášky jsou v anglickém jazyce. Tentokrát přednáší dne 27. 1. ve 13:00 hodin Dr. Jaroslav Dudík, který se na Univerzitě v Cambridge zabývá slunečními erupcemi.

Přednáška: Zlatá éra pozorování zatmění Slunce ještě neskončila


Moravská zemská knihovna v Brně pořádá pravidelně přednášky na různá aktuální témata. Tento rok zahájí svou přednáškou o Slunečních zatměních Prof. RNDr. Miloslav DRUCKMÜLLER, CSc., který je vedoucím oboru
počítačové grafiky a geometrie Ústavu matematiky, VUT v Brně. Přednáška se koná 21. ledna v 19:00 a zabývá se  jedinečným úkazem úplného zatmění Slunce a chystanou mezinárodní expedicí v březnu 2015.

Přednáška: Energy-Dependent Thermal Emission and Cooling in Solar Flare Plasma


Téměř každých čtrnáct dní se ve slunečním oddělení hvězdárny v Ondřejově konají odborné přednášky, zaměřené na různá témata z oblasti sluneční fyziky. Přednášky jsou v anglickém jazyce. Tentokrát přednáší dne 13. 1. ve 13:00 hodin Arun Kumar Awasthi PhD., který se v Institute of Astronomy, University of Wroclaw zabývá erupcemi, výrony koronální hmoty a fyzikou plazmatu.

Nušlova cena 2014 prof. RNDr. Petr Heinzelovi, DrSc.


Cena Františka Nušla je největší ocenění, které může někdo od České astronomické společnosti dostat. Uděluje se lidem, kteří se svým celoživotním dílem obzvláště zasloužili o rozvoj astronomie. Letos si tuto cenu odnese prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc., který se v Astronomickém ústavu věnuje studiu erupcí, protuberancí, koronálních smyček a struktuře chromosféry, přenosu záření ve hvězdných atmosférách v podmínkách lokální tepelné nerovnováhy. Cena bude předána 13. prosince 2014 ve 14:00 v budově Akademie věd, Národní 3, Praha 1, v sále 206, kde nový laureát po přednese přednášku s názvem Spektroskopie slunečních a hvězdných erupcí.

Přednáška: Extrémy sluneční aktivity


Hvězdárna a planetárium Plzeň pořádá pravidelně astronomické přednášky na nejrůznější aktuální témata. Tento měsíc dne 10. 12. 2014 přišlo na řadu Slunce a jeho aktivita. Extrémními jevy, které na Slunci můžeme pozorovat, nás provede hostující přednášející Mgr. Michal Švanda, Ph. D. z Astronomického ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově. Přednáška začne v 19:00 v budově magistrátu.

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Pozorování Slunce 2016

21.01.17

Už tradičně vám předkládáme další roční souhrn o pozorování projevů sluneční aktivity na Hvězdárně Valašské Meziříčí. V roce 2016 byl velmi znatelný pokles aktivity, ale i přesto bylo co pozorovat: tranzit Merkuru přes sluneční disk, eruptivní protuberance, erupce, zajímavé skupiny slunečních skvrn. Nabízíme vám ohlédnutí za rokem 2016 včetně galerie těch nejvydařejnějších snímků i animací zajímavých projevů sluneční aktivity.

Pozorování sluneční aktivity - srpen a září 2016

04.10.16

V měsících srpen a září se výrazně zvýšil počet aktivních oblastí, ale na četnosti a mohutnosti erupcí se to příliš neprojevilo. V srpnu se nám podařilo napozorovat tři eruptivní protuberance, kterým předcházely erupce v aktivních oblastech NOAA 12572 a 12573. V polovině září byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce budovy odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, což znamená pozastavení veškeré observační činnosti až do konce roku 2016.

Pozorování sluneční aktivity - červen a červenec 2016

03.10.16

Letní pozorovací sezóna se vyznačuje větším počtem jasných dnů s dobrými pozorovacími podmínkami. I s klesající sluneční aktivitou se nám proto v těchto dvou měsících podařilo napozorovat řadu zajímavých jevů. V červnu jsme pozorovali 13 dnů (5 aktivních oblastí) a v červenci 21 dnů (8 aktivních oblastí). Podařilo se nám však napozorovat pouze 3 sluneční erupce, jelikož většina erupcí se odehrávala v době, kdy bylo u nás Slunce pod obzorem nebo nám nepřálo počasí.