Novinky a aktuality

22. ročník slunečního hurbanovského semináře byl úspěšný

06.06.2014

Na konci května proběhl v Nižnej nad Oravou již 22. ročník tradičního celostátního slunečního semináře, které je spíše znám jako "hurbanovský", dle svého hlavního a dlouholetého organizátora, Slovenské ústřední hvězdárny v Hurbanove.

Celá akce byla jako již tradičně na velmi vysoké odborné i organizační úrovni. PO dlouhých letech se letošního ročníku zúčastnili také zástupce Hvězdárny Valašské Meziříčí, aby představil své současné aktivity v oblasti odborné činnosti i vzdělávání.

Pozorování Sluneční aktivity - duben 2014

31.05.2014

"Erupčně" aktivní zimní měsíce vystřídal klidnější duben. První "sezónní" měsíc pro pozorování Slunce byl v mnohém překvapení i zklamání. Zataženou oblohu střídala většinou vysoká oblačnost, která sebou nesla klidnější atmosféru a tím i hezký obraz. 

Sluneční sekce se představuje

18.05.2014

Sluneční sekce České astronomické společnosti je jednou z nejstarších sekcí. Vznikla v rámci ČAS jako jedna z prvních pod názvem Sekce pro pozorování Slunce. Její členové se aktivně zapojovali do pozorování Slunce již v r. 1920, kdy sekce teprve vznikala.

Před časem jsem se obrátili na předsedkyni této sekce Dr. Evu Markovou s prosbou o informace o tomto odborně a tematicky velmi blízkému společenství zájemců o pozorování Slunce a sluneční fyziku. Jsme velmi rádi, že můžeme tento článek na našem webu zveřejnit.

Pozorování sluneční aktivity - prosinec, leden, únor a březen 2014

02.04.2014

Zimní období se špatným počasím a krátkými dny není zrovna příznivé pro pozorování Slunce, proto jsme přehled sluneční aktivity z těchto měsíců spojili do jednoho článku. V prosinci 2013 nebyla sluneční aktivita nijak silná, Slunce si to "vynahradilo", hned z počátku měsíce ledna obří aktivní oblastí, která se udržela na Slunci téměř do konce února a byla pozorovatelná i pouhým okem! Také se nám podařilo napozorovat eruptivní protuberanci, na kterou se můžete podívat nejen ve formě snímků, ale i složeného videa.

Pozorování Slunce v roce 2013

13.02.2014

Rok 2013 byl v mnoha ohledech velmi úspěšný. Díky rozvojovému projektu přeshraniční spolupráce SR - ČR s názvem Se Sluncem společně bylo modernizováno a dovybaveno zařízení na pozorování Slunce, realizovali jsme tematicky zaměřené akce z oblastí sluneční fyziky. Naopak problémem byla nepřízeň počasí a občas malé i větší technické problémy. V roce 2013 se podařilo ve 123 pozorovacích dnech napozorovat přes 150 aktivních oblastí ve spektrálních čarách vodíku (H-alfa) a vápníku (CaII K) a od podzimu také v kontinuu. Podařilo se nám zachytit i několik zajímavých erupcí.

Pracovní setkání Sluneční skupiny

26.12.2013

Počátkem prosince 2013 se uskutečnilo plánované setkání členů neformálního uskupení především žáků a studentů zajímajících se o pozorování projevů sluneční aktivity, zpracování těchto pozorování a jejich další interpretaci. Sluneční skupina při Hvězdárně Valašské Meziříčí neomezuje svou činnost jen na toto pracoviště, ale snaží se působit i mimo ně.

 

Záznamy ze seminářů k dispozici

26.12.2013

V rámci projektu Se Sluncem společně jsme pořádali celou řadu velmi vydařených a úspěšných vzdělávacích akcí. Po značném úsilí se nám podařilo upravit všechny dostupné zvukové záznamy, prezentace a v souhrnné podobě je zveřejnit na jednom místě našich webových stránek. Máte-li chuť a zájem, jsou vám záznamy k dispozici pro další použití, studium či pouhé opakování.

Fotografická soutěž ukončena

21.12.2013

Fotografická soutěž s tématikou Společně se Sluncem vyhlášena v dubnu 2013 byla koncem listopadu uzavřena a všechny došlé práce vyhodnoceny pětičlennou porotou. S tím jak to dopadlo, a které práce vyhráli, se můžete seznámit na našem slunečním webu.

 

Pozorování sluneční aktivity - říjen a listopad 2013

13.12.2013

Po relativně „erupčně“ klidném září přišel podstatně živější říjen a počátek listopadu. Kupodivu přálo počasí, a i když pozorovací podmínky z hlediska neklidu atmosféry nebyly ideální, podařilo se nám v těchto dvou měsících pořídit snímky celkem 29 aktivních oblastí. Z pohledu počasí byl výrazně lépe vydařený měsíc říjen. Přinášíme pár základních informací o sluneční aktivitě v tomto období a především obrazový materiál.

Pozorování sluneční aktivity - září 2013

13.10.2013

První měsíc školního roku se Slunce se svou aktivitou příliš nepředvedlo, ale i tak jsme měli možnost pozorovat některé zajímavé projevy sluneční aktivity a aktivní jevy. Kromě pozorovatelských aktivit jsme absolvovali velmi zdařilý workshop zaměřený na Slunce a sluneční fyziku.

předchozí456
Novinky můžete odebírat přes RSS.

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Pozorování Slunce 2016

21.01.17

Už tradičně vám předkládáme další roční souhrn o pozorování projevů sluneční aktivity na Hvězdárně Valašské Meziříčí. V roce 2016 byl velmi znatelný pokles aktivity, ale i přesto bylo co pozorovat: tranzit Merkuru přes sluneční disk, eruptivní protuberance, erupce, zajímavé skupiny slunečních skvrn. Nabízíme vám ohlédnutí za rokem 2016 včetně galerie těch nejvydařejnějších snímků i animací zajímavých projevů sluneční aktivity.

Pozorování sluneční aktivity - srpen a září 2016

04.10.16

V měsících srpen a září se výrazně zvýšil počet aktivních oblastí, ale na četnosti a mohutnosti erupcí se to příliš neprojevilo. V srpnu se nám podařilo napozorovat tři eruptivní protuberance, kterým předcházely erupce v aktivních oblastech NOAA 12572 a 12573. V polovině září byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce budovy odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, což znamená pozastavení veškeré observační činnosti až do konce roku 2016.

Pozorování sluneční aktivity - červen a červenec 2016

03.10.16

Letní pozorovací sezóna se vyznačuje větším počtem jasných dnů s dobrými pozorovacími podmínkami. I s klesající sluneční aktivitou se nám proto v těchto dvou měsících podařilo napozorovat řadu zajímavých jevů. V červnu jsme pozorovali 13 dnů (5 aktivních oblastí) a v červenci 21 dnů (8 aktivních oblastí). Podařilo se nám však napozorovat pouze 3 sluneční erupce, jelikož většina erupcí se odehrávala v době, kdy bylo u nás Slunce pod obzorem nebo nám nepřálo počasí.